Występują

dr Magdalena M. Baran

Doktor filozofii, historyk idei, publicystka

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi, w tym etyką rządu. Doktorat obroniła w IFiS PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Liberté!”. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018) oraz Oblicza wojny (Arbitror 2019). Niebawem ukaże się jej kolejna książka, seria rozmów, OpowiedzMi.pl.

Brunon Bartkiewicz

Prezes zarządu, ING Bank Śląski

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych. W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.
Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.
W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

prof. Agata Bielik-Robson

Filozofka

Profesor katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka wielu książek, m.in. Na drugim brzegu nihilizmu: filozofia współczesna w poszukiwaniu podmiotu (1997), Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości (2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction (2011), Żyj i pozwól żyć (2012).

prof. Bartłomiej Dobroczyński

Psycholog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ

Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ oraz zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor m.in.: New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’ (1997), Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem (2005), Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii (2009). Współautor książek: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900‒1918. Wybór tekstów (2016, z Pawłem Dyblem), Czyje jest nasze życie? (2017, z Olgą Drendą), Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy (2018, z Mirą Marcinów) oraz Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe (2019 z Teresą Rzepą). Publikował m.in. w „Charakterach”, „NaGłosie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Znaku” oraz czasopismach specjalistycznych.

Fot. Aleksandra Młynarczyk-Gemza

Przemek Gdański

Prezes zarządu, BNP Paribas Bank Polska

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley - Haas School of Business, Ashridge - Hult International Business School i HEC.
Z bankowością jest związany od blisko 30 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezes em Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku.
Od 2 listopada 2017 roku kieruje Bankiem BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.

prof. Aldona Glińska-Neweś

Profesor ekonomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zachowań organizacyjnych i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym m.in. budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w organizacji, zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy i wiele innych.
Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie, w którym zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorką wielu artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Budowanie pozytywnych relacji w zarządzaniu realizuje w praktyce, pełniąc m.in. rolę koordynatora międzynarodowych programów współpracy swojego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, kina i dalekich podróży.

Łukasz Grass

Redaktor, autor książek

Były dziennikarz radiowy i telewizyjny. W latach 2016 – 2019 redaktor naczelny Business Insider Polska. Pracował m.in. w Radiu TOK FM, TVN24. Jest autorem powieści biograficznych: „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” o Jerzym Górskim oraz „Szlag mnie trafił” o Monice Michalak. Założyciel i redaktor naczelny Akademii Triathlonu, sam również amatorsko uprawia triathlon, startując głównie na dystansach Ironman i Ironman 70.3.

Iwona Guzowska

Mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym i kick-boxingu

Mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym i kick-boxingu, trener biznesowy i mentor rozwoju, była posłanka na sejm (VI i VII kadencji). Autorka książki „Iwona Guzowska. Najważniejsza decyzja.” Zorientowana na dążenie do celu, ale zawsze trzymająca się zasad fair play i budowania dobrych relacji z otoczeniem. Doświadczenie, które zdobyła w ringu wykorzystuje w pracy i codziennym życiu. Przekonuje, że walka jest nierozerwalną częścią życia człowieka i zrozumienie jej istoty, a przede wszystkim poznanie siebie samego, to droga do sukcesu w każdej dziedzinie.

dr Joanna Heidtman

Psycholog i socjolog, doktor nauk humanistycznych

Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie SWPS, konsultant i doradca. Promotorka idei „sensotwórczości” - nowego podejścia do pracy konsultingowej w zakresie rozwoju i zmian. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przez 14 lat prowadziła badania dynamiki konfliktów, grup i sieci, a obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie do pracy doradczej w organizacjach oraz prowadzi indywidualne sesje wspierania zmian. Autorka książek i licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. www.businessdoctors.pl

prof. Dariusz Jemielniak

Profesor zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie, członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia i czlonkiem korespondentem PAN. Pracował wcześniej na MIT i Berkeley. Najwazniejsze ksiazki: "Common Knowledge?" (2014, Stanford University Press), "Collaborative Society" (2020, MIT Press, wspolaut. A. Przegalinska), "Thick Big Data" (2020, Oxford University Press).

prof. Wawrzyniec Konarski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW. Badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej oraz etnopolityki, w tym nacjonalizmów i regionalizmów na tle nowożytnej perspektywy historycznej. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku”, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 2007-2010 – wiceprezes Zarządu Głównego z wyboru), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego z wyboru), International Political Science Association. Komentator polityczny w mediach polskich i zagranicznych, autor blisko 200 publikacji z dziedziny nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych.

Dariusz Maciołek

Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego, BNP Paribas Bank Polska

Od lipca 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Komunikacji i Marketingu w Banku BNP Paribas. Poprzednio związany z Aviva Polska, gdzie obejmował stanowisko dyrektora Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej. W BNP Paribas odpowiada za kreowanie silnej marki Banku, marketingowe wsparcie poszczególnych linii biznesowych, a także realizację strategii Banku. Jest również odpowiedzialny za strategię i komunikację marketingową, rozwój kanałów społecznościowych, CSR oraz PR i komunikację wewnętrzną.
Dariusz Maciołek to doświadczony menadżer z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze strategii marketingowej, aktywności sponsoringowych, komunikacji i mediów społecznościowych w sektorze finansowym (PZU, Rabobank, Provident) oraz w branży energetycznej (PGE Polska Grupa Energetyczna).

prof. Dominika Maison

Profesor psychologii, Uniwersytet Warszawski

Główne obszary zainteresowań naukowych to: utajone postawy konsumenckie, nieświadome motywy i potrzeby, zachowania finansowe oraz badania skuteczności kampanii społecznych i CSR. Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się badaniami społecznymi, marketingowymi i konsumenckimi, łącząc z sukcesem naukę z praktyką. W latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Właścicielka firmy Maison&Partners specjalizującej się w strategicznych badaniach marketingowych i społecznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Włochy, Indonezja). Autorka publikacji na temat współczesnych Polaków, min.: Polak w świecie finansów (PWN, 2013); Psychologia konsumenta (PWN, 2014); Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata (WUW, 2014) oraz ostatnio wydanej: The Psychology of Consumer Financial Behavior (Springer, 2019).

prof. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowej Rady Rozwoju. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

prof. Krzysztof Obłój

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego

Jest jednym z trzech najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Od lat wykłada w światowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University w Chinach, University of Illinois, Yale University i Duquesne University w USA, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych periodykach naukowych. Jego książki są wydawane w USA i Europie. Książki wydane w Polsce stały się bestsellerami na polskim rynku.
Ma duże doświadczenie praktyczne. Jest i był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych wielu firm, wielu innym doradzał. Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka Instytutu Strategie2050

Socjolożka i politolożka, specjalizująca się w zagadnieniach polityki europejskiej i wschodniej Polski. Obecnie Dyrektorka Instytutu Strategie2050 (https://strategie2050.pl). W latach 1999–2012 zastępczyni dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Od 2012 do 2014 roku wiceminister spraw zagranicznych, a w latach 2014–2016 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej. Od 2016 do 2020 w Fundacji Batorego, najpierw jako dyrektor programu Otwarta Europa, a następnie dyrektor forumIdei, think tanku pro publico bono Fundacji Batorego.

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Paweł Rabiej

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Absolwent filologii polskiej, studiów dziennikarstwa i psychologii przywództwa. Współzałożyciel partii Nowoczesna, członek jej zarządu (2015-2017) i rzecznik. Członek Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji (2017-2018).
W latach 2008-2015 prowadził ośrodek dialogu i analiz THINKTANK (ekspertyzy rozwojowe i dialog społeczny), był członkiem rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prowadził liczne projekty restrukturyzacji zarządczej firm i instytucji publicznych (1997-2015), doradzał samorządom w zakresie marketingu, brandingu i smart cities, kierował konsorcjum realizującym na zlecenie MSZ kampanię promocyjną Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (1999-2001). Był dziennikarzem i wydawcą (radiowa Trójka, Gazeta Bankowa, Businessman, Harvard Business Review, THINKTANK Magazine).

Krystyna Romanowska

Dziennikarka

Dziennikarka, freelancerka, interesuje ją psychologia społeczna, socjologia, seksualność. Współautorka bestsellerowej serii z prof. Zbigniewem Lwem Starowiczem.

Tomas Sedlacek

Ekonomista, pisarz i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Karola w Pradze

Autor bestsellerowej książki „Ekonomia dobra i zła“, przetłumaczonej na 21 języków i wielokrotnie nagradzanej za oryginalny wkład filozoficzny w ekonomię. Znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych myślicieli świata (Top 100 Thought Leaders, GDI). Były doradca prezydenta Vaclava Havla. Tomas Sedlacek był członkiem Rady Programowej ds. Nowej Myśli Ekonomicznej podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos i członkiem organu doradczego Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso ds. Nowej Narracji dla Europy.

dr Tomasz Sobierajski

Socjolog, Uniwersytet Warszawski

Socjolog, metodolog, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny socjologii, komunikacji interpersonalnej i wakcynologii społecznej. Projektuje i koordynuje polskie i międzynarodowe projekty badawcze we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Państwowym Zakładem Higieny, Narodowym Instytutem Leków oraz Uniwersytetem Ankarskim. Wspiera sektor biznesu w zakresie badań i analiz społecznych oraz etyki biznesu. Jest maratończykiem. Trenuje cross-biking i squasha.

dr Karolina Wigura

Socjolożka, publicystka, członkini zarządu Fundacji Kultura Liberalna

Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Adiunktka w Instytucie Socjologii UW.
Stypendystka m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, German Marshall Fund i Leadership Academy for Poland. W latach 2016–2018 współdyrektorka programu „Knowledge Bridges Poland–Britain–Europe” w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, a w 2019 roku visiting fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin. Opublikowała książki „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” (nagroda im. J. Tischnera 2012) oraz „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach" (2019).

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”

Od czerwca 2019 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, a w latach 2006-2019 był wiceprezydentem organizacji. Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Ukończył Politechnikę Poznańską. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (grupa Paribas) - najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole). Od lat związany z Grupą Orange, do której dołączył w 2006 roku: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Od stycznia 2016 do lutego 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Work Service S.A. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Gospodarczej w Polsce (CCIFP). Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka.
Gospodarze

Artur Nowak-Gocławski

Prezes ANG Spółdzielni oraz Fundacji "Nienieodpowiedzialni"

Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Nienieodpowiedzialnych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan oraz THINKTANK, zwolennik ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi partnerami otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Super Etyczna Firma w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku w konkursie AON Hewitt, Gazele Biznesu Pulsu Biznesu. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie "Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2019 roku został finalistą nagrody im. Anody Muzeum Powstania Warszawskiego.

Grzegorz Nawrocki

Anglista, amerykanista, dziennikarz

Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadził programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Prezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz ekonomiczny

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Redaktor naczelny serwisu nienieodpowiedzialni.pl. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem THINKTANK. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.
Facebook Twitter LinkedIn