Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

 
Magdalena Mitraszewska
Koordynator projektu
tel. +48 604 703 315
magdalena.mitraszewska@grupaang.pl 

 

Facebook Twitter LinkedIn